Kenosha County, Wisconsin DMV

Kenosha County DMV hours, appointments, locations, phone numbers, holidays, and services. Find the Kenosha County, WI DMV office near me.

List of Kenosha County DMV Locations

Kenosha License & Registration Office 4911 88th Avenue Kenosha WI 53144 800-924-3570